Scroll to top

DEKOR Publidecor sp. z o.o. „brak kasy, brak kontaktu, licytacja”

UWAGA na INWESTYCJE w Spółkę oraz  Pana Prezesa Piotra

Publikujemy wyrok nakazowy z klauzulą do zapłaty kwoty 500 tyś plus odsetki.

Oraz obiecanki

Zero Kontaktu z Panem Piotrem Prezesem, nikt nie odpowiada.

Prosimy osoby mające informacje w sprawie ukrywanego majątku spółki i Prezesa o kontakt z nami.

Publikujemy również licytacje nieruchomości spółki. „kropla w morzu potrzeb dla Wierzycieli”

obwieszczenie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Mirosław Dziedzic

Kancelaria Komornicza, Kazikowskiego 9F, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 257592854 / fax. 257592854

Sygnatura: KM 932/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2020 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój sala nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Dekor-Publidecor Sp. z o.o., położonej przy Chrośla ul. Mazowiecka ,05-311 Dębe Wielkie, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00042610/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa o powierzchni 2,6300 ha . Nieruchomość położona jest ok 35 km od centrum Warszawy, ok. 7,60 km od centrum miasta Mińsk Mazowiecki oraz ok. 1,5 km od drogi krajowej nr 2. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje sie stacja PKP oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i grunty leśne. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka zabudowana budynkami zakładu poligraficznego. Powierzchnie między budynkami stanowią parking i drogi wewnętrzne o nawierzchni betonowej, z płyt betonowych oraz częściowo z kostki brukowej. Na działce trawniki i nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Cały teren nieruchomości ogrodzony siatką na słupkach stalowych i podmurówce betonowej. Do nieruchomości prowadzi kilka bram wjazdowych. Teren działki oświetlony latarniami na słupach betonowych. Opis zabudowań na działce: – budynek działu przygotowania produkcji składa się z pomieszczeń biurowych i produkcyjnych oraz socjalnych. Budynek konstrukcji murowanej, parterowy, ocieplony. Powierzchnia zabudowy 352 m2 – budynki działu form drukowych, działu marketingu i handlu oraz warsztatowe o łącznej powierzchni zab. 1458 m2 – budynek magazynu działu produkcji o łącznej powierzchni zab. 2327 m2 – magazyn wyrobów gotowych i kotłownia o łącznej powierzchni zab. 711 m2 – stróżówka ( portiernia) o powierzchni zab. 32 m2 – wiata przy stróżówce o powierzchni zab. 47,52 m2 – garaż na sprzęt przeciwpożarowy o powierzchni zab. 13 m2 – rozdzielnia transformatorowa o powierzchni zab. 12,87 m2 – budynek na odpady o powierzchni zab. 16,20 m2 – budynek na odpady o powierzchni zab. 16,20 m2 Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Do powyższej kwoty wywołania zostanie doliczone podatek VAT (23%). Rękojmie zostaną zwrócone po wskazaniu rachunku bankowego, na który należy je zwrócić.

Suma oszacowania wynosi 4 567 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 425 250,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 456 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Mirosław Dziedzic

obwieszczenie

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/517224

Oddano.pl

 

Polecane wpisy