Scroll to top

Podejmowane przez nas działania
windykacyjne są nieszablonowe, ale
skuteczne i zgodne z prawem.
Wszystkie podejmowane czynności,
poprzedzone są wywiadem
gospodarczym, który realizowany jest
przez koncesjonowane agencje
detektywistyczne. Tam, gdzie inne
firmy windykacyjne są nieskuteczne,
pojawia się Oddano

– Rodzina Oddano.

tel. 883 883 200
tel. 883 883 400
tel. 883 883 600